Sculpting and Ceramics Hall


11.3.1948 בהוקרה על תרומתם של הוריו מרים ומאיר (מוריס) מרגלית ז”ל למען נכי צה”ללזכרו של יוסף מרגלית ז”ל אשר נפל במלחמת השחרור בירושלים ביום

11.3.1948 בהוקרה על תרומתם של הוריו מרים ומאיר (מוריס) מרגלית ז”ל למען נכי צה”ללזכרו של יוסף מרגלית ז”ל אשר נפל במלחמת השחרור בירושלים ביום

11.3.1948 בהוקרה על תרומתם של הוריו מרים ומאיר (מוריס) מרגלית ז”ל למען נכי צה”ל לזכרו של יוסף מרגלית ז”ל אשר נפל במלחמת השחרור בירושלים ביום

לזכרה של צציליה ברגמן ז”ל ובהוקרה על  תרומתו של אלוייל נורברט ברגמן למען נכי צה”ל

לזכרה של צציליה ברגמן ז”ל ובהוקרה על תרומתו של אלוייל נורברט ברגמן למען נכי צה”ל

לזכרה של צציליה ברגמן ז”ל ובהוקרה על תרומתו של אלוייל נורברט ברגמן למען נכי צה”ל

לזכרה של רבקה קוהורון ז”ל בהוקרה על תרומתה למען נכי צה”ל

לזכרה של רבקה קוהורון ז”ל בהוקרה על תרומתה למען נכי צה”ל

לזכרה של רבקה קוהורון ז”ל בהוקרה על תרומתה למען נכי צה”ל

לזכרו של מקס גולדברג ז”ל בהוקרה על תרומתו למען נכי צה”ל

לזכרו של מקס גולדברג ז”ל בהוקרה על תרומתו למען נכי צה”ל

לזכרו של מקס גולדברג ז”ל בהוקרה על תרומתו למען נכי צה”ל

לזכרם של ד”ר אדמונד הללר ומגר מריה הללר לבית הפנר ז”ל בהוקרה על תרומתם למען נכי צה”ל

לזכרם של ד”ר אדמונד הללר ומגר מריה הללר לבית הפנר ז”ל בהוקרה על תרומתם למען נכי צה”ל

לזכרם של ד”ר אדמונד הללר ומגר מריה הללר לבית הפנר ז”ל בהוקרה על תרומתם למען נכי צה”ל

לזכרם של אשר וליזה סופרין ז”ל בהוקרה על תרומתם למען נכי צה”ל

לזכרם של אשר וליזה סופרין ז”ל בהוקרה על תרומתם למען נכי צה”ל

לזכרם של אשר וליזה סופרין ז”ל בהוקרה על תרומתם למען נכי צה”ל

לזכרו של יוסף יעקב פלדשי ז”ל בהוקרה של תרומתו למען נכי צה”ל

לזכרו של יוסף יעקב פלדשי ז”ל בהוקרה של תרומתו למען נכי צה”ל

לזכרו של יוסף יעקב פלדשי ז”ל בהוקרה של תרומתו למען נכי צה”ל

לזכרו של ריצ’רד שפס ז”ל בהוקרה על תרומתו למען נכי צה”ל

לזכרו של ריצ’רד שפס ז”ל בהוקרה על תרומתו למען נכי צה”ל

לזכרו של ריצ’רד שפס ז”ל בהוקרה על תרומתו למען נכי צה”ל

לזכרה של רבקה בן זאב (ברלינר) ז”ל בהוקרה על תרומתה למען נכי צה”ל

לזכרה של רבקה בן זאב (ברלינר) ז”ל בהוקרה על תרומתה למען נכי צה”ל

לזכרה של רבקה בן זאב (ברלינר) ז”ל בהוקרה על תרומתה למען נכי צה”ל

לזכרם של נתן ופני ארמנט ז”ל בהוקרה על תרומתם למען נכי צה”ל

לזכרם של נתן ופני ארמנט ז”ל בהוקרה על תרומתם למען נכי צה”ל

לזכרם של נתן ופני ארמנט ז”ל בהוקרה על תרומתם למען נכי צה”ל

לזכרה של איטל (אטקה) רמלר ז”ל בהוקרה על תרומתה למען נכי צה”ל

לזכרה של איטל (אטקה) רמלר ז”ל בהוקרה על תרומתה למען נכי צה”ל

לזכרה של איטל (אטקה) רמלר ז”ל בהוקרה על תרומתה למען נכי צה”ל

סטודיו הקרמיקה והפיסול נתרם על ידי יפה נישויסקי זל לזכר בעלה נורברט נישויסקי (פיליפ בן) וילדיה יצחק ומשה

סטודיו הקרמיקה והפיסול נתרם על ידי יפה נישויסקי זל לזכר בעלה נורברט נישויסקי (פיליפ בן) וילדיה יצחק ומשה

The Salomon Shenterfeler Ceramics and Sculpting Hall

The Salomon Shenterfeler Ceramics and Sculpting Hall

Ways TO DONATE

Bank Leumi Le-Israel B.M
Branch No. 93200/18
Iban: IL69 0106 3100 0000 9320 018
Swift: LUMIILITXXX

Zahal Disabled Veterans Fund
49 Shmuel Barcay St.,
Tel Aviv, 6139201
Israel

Checking...